Rapport från Gammalsvenskby 27 januari


Det är o-gradigt i byn. Det finns ingen el sedan den mitten av oktober.
Byn beskjuts av den ryska armén dag och natt med artillerield och drönare. Fler bybor har lämnat byn den senaste veckan.
Vår nästa hjälpsändning från Sverige går till Gammalsvenskbys sjukhus i Berislav, lastad främst med sjukvårdsmaterial, mediciner, 150 kaminer och byggplast för att reparera förstörda hus. Denna sändning gör vi ihop med Direct Ukraine i Skåne. Vill ni bidra till denna insats, märk betalningen ”Direct Ukraine”.


Tack för alla bidrag som fortsätter komma in, så vi kan fortsätta hjälpa!
Tillsammans är vi starka!


Report from Gammalsvenskby January 27
It is uneventful in the village. There is no electricity since the middle of October.
The village is shelled by the Russian army day and night with artillery fire and drones. More villagers have left the village in the past week.
Our next aid shipment from Sweden goes to Gammalsvenskby’s hospital in Berislav, loaded mainly with medical supplies, medicines, 150 stoves and construction plastic to repair destroyed houses. We do this broadcast together with Direct Ukraine in Skåne. If you want to contribute to this effort, mark the payment ”Direct Ukraine”.
Thanks for all the contributions that keep coming in, so we can keep helping!
Together we are strong!

Bild från Berislav