Fosforgranter mot byn

9 maj -23

Rapport från Gammalsvenskby.

Meddelande från byn

”Hej, den 7 maj vid lunch bombades byn med fosfor, ett hus brann helt ned, andra skadades. Människor är vid liv.”

Det är svårt att hålla direktkontakt med byn, då byn är strömlös sedan i oktober.

Det vi känner till är att det inte verkar finnas några dödade, men att människor har skadats att hus blivit förstörda.

Gammalsvenskby blev befriat från den ryska ockupationen i november. Men byn ligger ännu i frontzonen, då ryska armén ligger på andra sidan floden. Sedan årsskiftet har ryska arméns terrorbombningar eskalerat. Först slumpvis artillerield, sedan mer direkt stridsvagnseld. Ett ungt par dödades när de låg och sov. I februari ökade bombningar med drönare som söker upp sina mål. Humanitär hjälp och civila polisbilar slogs ut och många skadades. Den 13 april förstördes skolan i en flygattack med tunga glidbomber och veckan därpå vårdcentralen.

Vi ser brända jordens taktik, där ryska armén förstör allt i sin väg.

Byborna och vi  hoppas och tror på att Ukrainas våroffensiv ska driva bort ryska armén från andra sidan floden, så byn kan byggas upp och de kan få leva sin liv i fred och frihet.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!Report from Gammalsvenskby.

Message from the village
”Hello, on May 7 at lunchtime the village was bombed with phosphorus, one house burned down, others were injured. People are alive.”

It is difficult to maintain direct contact with the village, as the village has been without electricity since October.
What we do know is that there don’t seem to be any deaths, but that people have been injured and that houses have been destroyed.
Gammalsvenskby was liberated from the Russian occupation in November. But the village is still in the front zone, as the Russian army is on the other side of the river. Since the turn of the year, the Russian army’s terrorist bombings have escalated. First random artillery fire, then more direct tank fire. A young couple was killed as they slept. In February, bombings increased with drones seeking out their targets. Humanitarian aid and civilian police cars were knocked out and many injured. On April 13, the school was destroyed in an air attack with heavy glide bombs, and the following week the health center.
We see scorched earth tactics, where the Russian army destroys everything in its path.

The villagers and we hope and believe that Ukraine’s spring offensive will drive the Russian army away from the other side of the river, so the village can be rebuilt and they can live their lives in peace and freedom.

Together we are strong!

Bild på humanitär hjälp som bombades när enn mormor med 3 barnbarn skulle evakueras. De civila hjälparbetarna skadades svårt.