Tung artillerield mot byn

Rapport 13 maj
Gammalsvenskby
Byn beskjuts med tungt ryskt artilleri från andra sidan floden och har förstört fler hus. Det är ren terrorbombning, då det inte finns några militära mål eller militärt hot från byn.
Byborna som finns kvar bor i jordkällare, där det är det kallt och rått. Föreningen kör därför fortsatt ner träbriketter, med hjälp av våra lokala hjälpteam.
Tack för alla bidrag, de gör stor nytta!


Report 13 May
Old Swedish village
The village is being shelled by heavy Russian artillery from across the river and has destroyed more houses. It is pure terrorist bombing, as there are no military targets or military threat from the village.
The remaining villagers live in earthen cellars, where it is cold and raw. The association therefore continues to drive down wood briquettes, with the help of our local support teams.
Thanks for all the contributions, they are very helpful!