Kungaparet på besök i Svenskbymuseet

15 juni

Rapport från Gammalsvenskby

Byn har beskjutits med rysk stridsvagnseld från andra sidan floden. Flera hus är skadade, men inga människor har dödats. Det finns inga militära mål eller hot från byn, detta är rena terrorbombningar.

Vattennivån har sjunkit ytterligare i floden Dnipro vid Gammalsvenskby, sedan Nova Kakhovkadammen 20 km nedströms sprängdes. Vi har sett bilder på jordras och en ö har kommit upp från flodbädden. Kanske en av de holmar som svenskbyborna använde innan vattenhöjningen på 1950-talet.

Igår besökte Deras Majestäter Konungen och Drottningen föreningen Svenskbyborna på Svenskbymuseet i Roma. Kungaparet har under lång tid stöttat Gammalsvenskby och följer och stöttar vår nödhjälp. Vi är mycket tacksamma för Deras Majestäters engagemang.

Tillsammans är vi starka!June 15
Report from Gammalsvenskby
The village has been shelled by Russian tank fire from across the river. Several houses are damaged, but no people have been killed. There are no military targets or threats from the village, these are pure terrorist bombings.
The water level has dropped further in the Dnipro River at Gammalsvenskby, since the Nova Kakhovka dam 20 km downstream was blown up. We have seen images of landslides and an island has emerged from the riverbed. Perhaps one of the islets that the Swedish villagers used before the water rise in the 1950s.
Yesterday, Their Royal Majesties the King and Queen visited the Svenskbyborna association at the Svenskby Museum in Rome. The royal couple has supported Gammalsvenskby for a long time and follows and supports our emergency aid. We are very grateful for their Majesties commitment.
Together we are strong!