Nödhjälp framme

Sven Bjerlestam och Benny Jakobsson har nu lämnat av den senaste nödhjälpen från Föreningen svenskbyborna till våra hjälparbetare i Kryvyv Rih. Byborna blev mycket glada och tackade de generösa svenskarna för gåvorna. Med i lasten fanns mycket byggplast, rullstolar, cyklar, varma kläder, kängor, barnkläder och vuxenblöjor mm. En av bilarna lämnades också över som gåva. Hjälpen går till de få som är kvar i byn, och de som flytt till närliggande byar.

Vid ankomsten blev de välkomnade av borgmästaren/byäldsten Nikolaij Kurivchak och Elena Tishovna från Berislavs distrikts kontor.

Tack alla som gör dessa resor möjliga! Tillsammans är vi starka.

Slava Ukraini