Ge ett bidrag nu! 

En stor del av föreningens arbete är att stötta byborna genom olika hjälpinsatser. Det kan vara mediciner, hjälpmedel eller kol. Vi stöttar också verksamheter som daghem, skolan och ålderdomshemmet.

Vi driver också projekt för att byn ska kunna få fler egna inkomster.
Nu stundar extra svåra tider, på grund av hot om krig. Vill du ge ett bidrag så sätt in pengar och märk bidraget hjälp t byn. Vi ser till att alla pengar kommer fram.

Föreningen Svenskbyborna
plusgiro187879-2 eller swisha 123 225 22 86.  Www.svenskbyborna.se

Contribute to humanitarian help!
A great part of the associations work is to support the villagers with different kind of aid. It could be money to medicine, aid appliances or coal for heating. We support the daycare, the school and the home for elderly people.

The association also runs developing projects for the village to be able to be more self sufficient.
Now there’s dark times arising due to threats about war. Do you want to contribute please donate with the tag ”Aid to village”. For donations outside of Sweden, check bank information in the bottom on this link.