Lägesrapport 1 mars, dag 7

Tack för bidrag som fortsätter komma in. De kommer att behövas.

En lägesrapport från byn. Putin har tagit Kakhovkadammen och vägen förbi Beryslav och tar nu området västerut mot Kherson. Striderna nära byn har upphört, frontlinjen går nu 25 km från byn som ligger i ukrainskt område. Flera vittnar om svåra strider och civila offer i Kherson. Byn är därmed avskuren från sin regionstad och staden Nova Kakhovka. Det har upprättats en checkpoint utanför byn.

De har ännu el, vatten, internet och mat. Men en del mediciner börjar ta slut.

De hjälps åt för att klara situationen, men de börjar bli mycket trötta. Men kampvilja för ett demokratiskt och fritt Ukraina är stark.

Vill du bli medlem eller hjälpa till med stöd humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 225 22 86. www.svenskbyborna.se

Slava Ukraini!

Status report, 1 March, day 7

Thanks for the contributions that keep coming in. They will be needed.

A progress report from the village. Putin has taken the Kakhovka Dam and the road past Beryslav and is now taking the area west towards Kherson. The fighting near the village has ceased, the front line now runs 25 km from the village located in Ukrainian territory. Several testify to heavy fighting and civilian casualties in Kherson.

The village is thus cut off from its regional city and the city of Nova Kakhovka. A checkpoint has been set up outside the village. They still have electricity, water, internet and food. But some medications are starting to run out. They help each other to cope with the situation, but they start to get very tired. But the will to fight for a democratic and free Ukraine is strong.

For donations to the village from outside of Sweden see bank information at: www.svenskbyborna.se/en/hjalpverksamhet

Slava Ukraini!