Den 9 april var ryska armén på besök i Gammalsvenskby. Byäldsten Mykola tog emot dem på kommunkontoret och informerade om läget i byn. Förhandlingar har enligt honom gått bra. Ryska armén hade sagt att de ska hjälpa Gammalsvenskby.

Byborna har det lite bättre, då det kommer mat från grannbyar. Några i byn lyckats beställa medicin i staden Kryvyj Rih och få en taxichaufför att köra ner ordern, förbi ryska vägspärrar.

Det sägs att borgmästaren i kommunstaden Beryslav har bytts ut och att den ryska flaggan nu hissats där på kommunhuset. Många är oroliga för nya strider i Beryslav, då kriget nu koncentreras söder och österut. Det kommer flyktingar till byn från Beryslav och andra byar i närheten, som har dåligt med mat och som plundrats på värdesaker och elektronisk utrustning.


On April 9, the Russian army visited Gammalsvenskby. The head of the village Mykola, met them at the municipal office and informed about the situation in the village. According to him negotiations have gone well. They had said they wanted to help the village.

The villagers are a little better off, as food comes from neighboring villages. Some in the village managed to order medicine from the town of Kryvyi Rih and get a taxi driver to drive down the order, past Russian roadblocks.

It is said that the mayor of the municipal town of Beryslav has been replaced and that the Russian flag has now been hoisted there at the town hall. Many are worried about new fighting in Beryslav, the war is concentrating to the southern and eastern parts of Ukraine. There are refugees coming to the village from Beryslav and other villages nearby, who have poor food and who have been looted of valuables and electronic equipment.

Gravgårdsvarde i mars 2017. Foto: Sofia Hoas
Strandremsan vid Dnjepr, nedanför byn. Mars 2017. Foto: Sofia Hoas