Tack för de bidrag och medlemskap som kommer in. Vi hinner inte med att tacka enskilda och inte heller att skicka välkomstbrev till nya medlemmar. Men det kommer senare!

Läget i Gammalsvenskby har varit ansträngt, då elförsörjning försvann i några dagar efter strider i Novovorontsovka, norr om byn. Med el förvinner vattenförsörjning och kontakt med omvärlden.

Men elen är nu tillbaka.

Det har svårt att få tag på förnödenheter som mjöl, smör och spannmål, men igår lyckades byn få in lite mjöl. Och idag lördag ska brödbilen från Beryslav komma.

Många är oroliga för striderna som förväntas intensifieras när ryska armén ny verkar koncentrera sig på östra och södra Ukraina. Det skjuts raketer över byn och det pågår strider och bombningar både sydväst, i närheten av kraftdammens västra strand och norr om dem. Raketer skjuts ständigt över byn.

På torsdagskvällen kom ytterligare 2 svenskbyättlingar (Buskas) till Gotland, Tanja med sin 7-åriga son Mykola. De har i 2 veckor försökt att ta sig ur ryskockuperade regionstaden Kherson och har nu äntligen lyckats ta sig förbi de ryska vägspärrarna. Vi hälsar dem varmt välkomna till ön.


Thank you for the contributions and memberships that come in.

The situation in Gammalsvenskby has been strained, as the electricity supply disappeared for a few days after fighting in Novovorontsovka, north of the village. With electricity, water supply and contact with the outside world disappear.

But the electricity is now back.

It is difficult to get supplies such as flour, butter and grain, but yesterday the village managed to get some flour. And today, Saturday, the bread truck from Beryslav will arrive.

Many are worried about the shelling, which is expected to intensify as the Russian army appears to be concentrating on eastern and southern Ukraine. Rockets are fired over the village and battles and bombings are taking place both southwest and north of them. Rockets are constantly fired over the village.

Last Thursday evening, another 2 Swedish village descendants (Buskas) came to Gotland, Tanja with her 7-year-old son Mykola. They have been trying for 2 weeks to get out of the Russian-occupied regional city of Kherson and have now finally managed to get past the Russian roadblocks. We warmly welcome them to the island.

Posthuset i Gammalsvenskkby 2015