Tack för de bidrag som fortsätter att komma in. De kommer att behövas.

Vi har nu svårt att hålla kontakt med Gammalsvenskby. Internet fungerar inte då det inte finns el i byn sedan ett dygn, på grund av att en tranformator skadats vid strider norr om byn. Vi är oroliga att inte alls får kontakt när mobilbatterier laddar ur. Vattentillgången är också beroende av el. Vi ber för att elen kommer tillbaka.

Butikens och apotekens hyllor är tomma. Gammalsvenskby är isolerad.
Byborna är oroliga för de eskalerande strider som nu väntas i Khersons region.

I närmaste grannstaden Beryslav patrullerar ryssarna gatorna och mat och mediciner är helt slut även här. Borgmästaren Oleksandr är frisläppt efter 2 veckors fångenskap. Vi har dock inte fått rapporter om hans tillstånd.

Två svenskbyättlingar, en mamma med en 6-årig son har efter 12 dagars försök lyckats ta sig ur regionstaden Kherson. De har stått vid ryska vägspärrar som vägrat släppa igenom den och vissa dagar har det varit för hårda strider för att de skulle våga ge sig ut. De är nu äntligen vid polska gränsen på väg mot Gotland. 🙏

Vi ber för fred. Slava Ukraini!


Thanks for the contributions that keep coming in. They will be needed.

We now have difficulty keeping in touch with Gammalsvenskby. The internet does not work as there has been no electricity in the village for 24 hours, due to a transformer being damaged in fighting north of the village. We are worried that we will not get in touch at all when mobile batteries discharge. The water supply is also dependent on electricity. We pray for the electricity to return.

The store and pharmacy shelves are empty. Gammalsvenskby is isolated.

The villagers are worried about the escalating fighting that is now expected in the Kherson region.

In the nearest neighboring town, Beryslav, the Russians patrol the streets and food and medicine are completely gone here as well.

Mayor Oleksandr has been released after 2 weeks in captivity. However, we have not received any reports of his condition.

Two Swedish village descendants, a mother with a 6-year-old son, after 12 days of trying, managed to get out of the regional city of Kherson. They have stood by Russian roadblocks that refused to let it through and some days there have been too hard battles for them to dare to go out. They are now finally at the Polish border on their way to Gotland.

We pray for peace. Slava Ukraini!

Arvid Knutas 2017
Gårdsvaren Bax 2017. Foto Sofia Hoas