Idag fick vi detta meddelande från byn:

Våra kära, älskade vänner från Sverige. Igår fick vi er ovärderliga hjälp. Vi tackar för ert stöd, ni var de första som gav oss en hjälpande hand. Ett stort tack till alla er i Sverige.

Svenskbybornas hjälpsändning med nödvändiga mediciner lyckades äntligen lyckats nå fram till byn. Det är tack vare alla er här som stöttar och gett bidrag samt ett stort nätverk med människor och organisationer som gjort detta möjligt. Det är fantastiskt att känna kraften i viljan att hjälpa. Det blev nästan på dagen 100 år sedan hjälpsändningen kom till Gammalsvenskby 1922.

Tillsammans är vi starka!


Today we received this message from the village:

Our dear, beloved friends from Sweden. Yesterday we received your invaluable help.

We thank you for your support, you were the first to give us a helping hand. A big thank you to everyone in Sweden.

Good news that the residents of Svenskby’s relief shipment with necessary medicines have finally managed to reach the village. It is thanks to all of you here who support and have made contributions and a large network of people and organizations that has made this possible. It’s amazing to feel the power of the will to help. It was almost 100 years since the relief shipment arrived in Gammalsvenskby in 1922.

Together we are strong!

Bild från påskfirandet i kyrkan 2022.