Det är med förtvivlan vi igår tog emot beskedet att ryska armén var på besök i Gammalsvenskby igen. De tillfångatog byäldsten/kommunchefen Mykola Kurivchak. Senast igår förmiddag skrev han här på sidan om att det idag är 240-årsjubileet sedan svenskarna grundande byn.

Armén genomsökte igår många av bybornas hus, kollade pass och telefoner samt stal elektronisk utrustning. Om byborna inte öppnade, sparkades dörrarna in.

Internet fungerar inte alls eller mycket dåligt i Khersons län, vilket gör att det är svårt att ha kontakt med omvärlden. Det är tyvärr ingen olycka säger flera av internetleverantörerna, utan är en medveten strategi för att isolera länet. I staden Kherson inför rubel från idag, men protester fortsätter i staden.

Vi ber för fred och att detta vansinne ska sluta.

Slava Ukraini!

Vill du bli hjälpa till med Föreningen Svenskbybornas humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

————-

It is with despair that we received the news yesterday that the Russian army was visiting Gammalsvenskby again. They captured the village elder / mayor Mykola Kurivchak. Most recently yesterday morning, he wrote here on the page that today is the 240th anniversary since the Swedes founded the village.

Yesterday, the army searched many of the villagers’ houses, checked passports and telephones and stole electronic equipment. If the villagers did not open, the doors were kicked in.

The Internet does not work at all or very poorly in Kherson County, which makes it difficult to keep in touch with the outside world. Unfortunately, this is not an accident, say several of the internet providers, but is a conscious strategy to isolate the county. In the city of Kherson face rubles from today, but protests continue in the city.

We pray for peace and for this madness to end.

Slava Ukraini!

————-

Byäldsten/mayor/starosta Mykola Kurivchak. Foto: Sofia Hoas