Rapport från Gammalsvenskby.
Det har avfyrats många raketer över byn de senaste dagarna, strider pågår främst norr om byn. Men inga ryska soldater har setts i byn senaste veckan.

Ingen vet vart byäldsten Kurivchak befinner sig, han har nu varit bortförd av ryska armén i över 2 veckor. Det finns elektricitet och internet.

Delar av byn blev utan vatten i några dagar, då en vattenpump brann ner och rör behövde bytas, det är nu åtgärdat tack vare ekonomiskt stöd från Sverige genom föreningen Svenskbyborna. Föreningen har också kunnat stötta med inköp av hygienprodukter. En hjälpsändning med medicin är på väg.

Det finns lite mat att köpa i affären. men en del pensioner betalas inte längre ut, vilket ställer till med problem.En hel del som tidigare flytt till större städer, återvänder nu till byn. De vill vara i sin by som de älskar och de är rädda att deras hus ska plundras.


Report from Gammalsvenskby.
Many rockets have been fired over the village in recent days, fighting is taking place mainly north of the village. But no Russian soldiers have been seen in the village in the past week.

No one knows where the village elder Kurivchak is, he has now been abducted by the Russian army for over 2 weeks.
There is electricity and internet. Parts of the village were without water for a few days, when a water pump burned down and pipes needed to be replaced, it has now been remedied thanks to financial support from Sweden through the association Svenskbyborna. The association has also been able to support the purchase of hygiene products. A relief shipment of medicine is on its way.

There is some food to buy in the store. but some pensions are no longer paid out, which poses problems.

Many who previously moved to larger cities, now return to the village. They want to be in their village that they love and they are afraid that their house will be looted.

Tyska kyrkan 220517
Potatisen växer 220516
Ukrainska grek-katolska kyrkan 220516