Rapport från byn

Läget i Gammalsvenskby är som tidigare svårt, men stabilt. Ockupationsmakten är närvarande i byn dagligen. Det är många explosioner och raketbeskjutningar dygnet runt, i närheten av byn, främst i staden Berislav som ligger en mil ifrån byn. Flygplanen flyger lågt, vilket är mycket stressande för byborna.

Våra kontakter har varit i Berislav för att försöka få tag på kol inför stundande vintern. Då kolpriserna är skyhöga har föreningen beslutat att hjälpa till och subventionera inköpen med insamlade pengar. Ett ton kol kostade senast vi frågade, det dubbla mot förra året och det fyrdubbla sedan 2014. Det senaste aktuella priset vi hörde var 12000 UAH, (c:a 4000 SEK)/ton. Ett hushåll behöver c:a 2-3 ton.

Vill du stödja vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

——-

The old swedish village is as before difficult, but stable. The occupation  authority is present in the village daily. There are many explosions and shelling in the vicinity of the village, mainly in the town of Berislav, which is ten kilometer from the village. The war planes fly low, which is very stressful for the villagers.

Our contacts have been in Berislav to try to get hold of coal for the coming winter. As coal prices are sky high, the association has decided to help and subsidize the purchases. The last time we asked, a ton of coal cost double compared to last year and quadrupled since 2014. The last current price we heard was UAH 12,000, (approx. SEK 4,000)/ton.) A household needs approx. 2-3 tonnes.

Flera byggnader har förtörts i Berislav.