29 sept
Rapport från Gammalsvenskby
Det är efter omständigheterna ganska lugnt i byn. Det sker dock mycket beskjutning runt om byn. Och ockupationsmakten är ständigt närvarande i byn med sina soldater.
Byborna tackar så mycket för ekonomisk hjälp från er alla.
Senaste tiden har vi/de köpt in bränsle till extraaggregatet till ålderdomshemmet, så att hemmet ska fungera även när byn är strömlös. De försöker också tå tag på hygienartiklar och blöjor, vilket nu är svårt, då det är farligt att ge sig ut på vägarna. Men hjälparbetarna är fantastiskt modiga.
De hälsar till er alla och hoppas på en snar ukrainsk seger.

Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby
It’s fairly quiet in the village under the circumstances. However, there is a lot of shelling around the village. And the occupiers is constantly present in the village with its soldiers.
The villagers are very grateful for financial help from all of you.
Lately, we/they have bought fuel for the auxiliary unit for the retirement home, so that the home will function even when the village is without electricity. They are also trying to get hold of hygiene items and diapers, which is now difficult, as it is dangerous to go out on the roads. But the aid workers are amazingly brave.
They greet you all and hope for a quick Ukrainian victory.

Ålderdomshemmet 28 september 2023
bygata 2023