Rapport från våra kontakter i Gammalsvenskby 26 september
I morse stängde ryska ockupationsmyndigheten av internet och mobilkommunikation i byn. Sedan höll de en ”folkomröstning” i hela byn.

De gick från hus till hus, beväpnade med automatvapen.


Alla bybor låste in sig i sina hus, låste portarna och öppnade inte dörrarna för dem. Man kunde höra ockupanterna knacka på porten och hundar som skällde högt.
Några invånare gick ut och sa att de vägrade rösta. Några få röstade.


Byborna är stolta över sin by Zmijivka /Gammalsvenskby och hälsar Slava Ukraini!


De vill gärna att vi sprider budskapet.


Report from our contacts in Gammalsvenskby 26 September
This morning, the Russian occupation authority shut down internet and mobile communications in the village. Then they held a ”referendum” in the whole village. They went from house to house, armed with automatic weapons.
All the villagers locked themselves in their houses, locked the gates and did not open the doors for them. You could hear the occupants knocking on the gate and dogs barking loudly. Some residents walked out and said they refused to vote. A few voted.
The villagers are proud of their village Zmijivka / Old Swedish Village and salute -Slava Ukraini!

Arkivbilder från Gammalsvenskby. Foto: Sofia Hoas