8 oktober Rapport från Gammalsvenskby

Dagen har varit relativt lugn enligt byborna. Det är vardag med beskjutningar och lågt flygande flygplan. Det är fortfarande många ryska soldater i byn.

Våra hjältar till bybor tog sig under dagen till närmaste staden Berislav och skaffade förnödenheter till ålderdomshemmet. Under eftermiddagen har några av byborna börjat smycka en av kyrkorna inför morgondagens tacksägelsegudstjänst.

Kyrkan och körsången har historiskt varit mycket viktiga för Gammalsvenskby. Psalmsången var viktig för sammanhållningen i byn och ingav hopp i svåra tider. Byns stämsången är en speciell tradition, där sångarna hittar sina egna stämmor.

Slava ukraini!

Report
According to the villagers, the day has been relatively calm. Shelling and low-flying aircraft are now everyday life. There are still many Russian soldiers in the village.

Our heroes of villagers made it during the day to the nearest town of Berislav and procured supplies for the old people’s home. During the afternoon, some of the villagers have started decorating one of the churches for tomorrow’s thanksgiving service.

The church and the choir have historically been very important to Gammalsvenskby. Psalm singing was important for the cohesion and gave hope in difficult times of the village. The tune song is a special tradition, where the singers find their own tunes.

Tacksägelsegudstjänst 2021. Foto: Sofia Hoas