Det har idag varit relativt lugnt i Gammalsvenskby, men läget är spänt. Ockupationsmakten flyttar runt stridsvagnar och pansarfordon i byn. De ryska soldaterna har bosatt sig i tomma bostadshus.

Får ofta frågan om vilka svenskbyborna egentligen är.
Gammalsvenskby grundades av svensktalande bönder ifrån Dagö (Hiiumaa i nuvarande Estland). De tvingades vandra till södra Ryssland, nära Krimhalvön vid Svarta havet. De var lovade färdiga gårdar, men det fanns bara en stäpp och en flod. Av de 1000 som vandrade kom hälften fram och 137 överlevde de första tre åren. De behöll sitt svenska språk och traditioner. Efter svåra tider med världskrig, revolution och hungersnöd fick svenskbyborna tillstånd att resa hem till Sverige 1929.
500 av dem hamnade på Gotland, några åkte till Kanada och 250 valde att återvända till Ukraina. Folkgruppen kallas svenskbybor och bär namn som Utas, Knutas, Hinas, Kotz, Hoas, Sigalet, Herman, Buskas, Malmas,Albers, Annas, Hernberg och Norberg. Folkgruppen kallas svenskbybor.

It has been relatively calm in Gammalsvenskby today, but the situation is tense. The occupation forces move tanks and armored vehicles around the village. The Russian soldiers have settled in empty residential buildings.

I often get asked who the ”svenskbyborna” really are.
Gammalsvenskby was founded by Swedish-speaking farmers from Dagö (Hiiumaa in present-day Estonia). They were forced to migrate to southern Russia, near the Crimean Peninsula on the Black Sea. They were promised finished farms, but there was only a steppe and a river. Of the 1,000 who wandered, half arrived and 137 survived the first three years. They kept their Swedish language and traditions. After difficult times with world war, revolution and famine, the Swedish villagers were given permission to travel home to Sweden in 1929.
500 of them ended up on Gotland, some went to Canada and 250 chose to return to Ukraine. The folk group is called Swedish villagers and bears names such as Utas, Knutas, Hinas, Kotz, Hoas, Sigalet, Herman, Albers, Annas, Hernberg, Buskas, Malmas and Norberg. The folk group is called svenskbyborna.


Bild på några svenskbybor som återvände till Ukraina på 30-talet. De mötte Stalins terror, holodomor och utrensningar.