16 oktober
Rapport från Gammalsvenskby.
Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. De kommer till stor nytta. En del bybor behöver specialmediciner och tack vare er har polikliniken möjlighet att köpa in dess, trots att de är svåra och dyra att få tag på. Läget i byn är som tidigare. Det har varit svårt att hålla kontakt, då el och internet tidvis är borta. Det vanliga telefonnätet fungerar inte. Det är mycket skottlossning och explosioner som pågår runt byn, ryska flygplan flyger mycket lågt.

Report from Gammalsvenskby.
Thanks for all the contributions that keep coming in. They will be of great use. Some villagers need special medicines and thanks to you the polyclinic has the opportunity to buy them, even though they are difficult and expensive to get hold of.
The situation in the village is as before. It has been difficult to keep in touch, as electricity and internet are occasionally out. The normal telephone network does not work. There is a lot of shooting and explosions going on around the village, Russian planes fly very low.

Hus i Gammalsvenskby oktober 2021. Foto: Sofia Hoas