17 oktober
Läget i Gammalsvenskby är svårt. Det har varit svårt att hålla kontakt, då el och internet tidvis är borta.
Det är hård beskjutning och explosioner runt byn. Ryska jaktflygplan flyger fortfarande mycket lågt.

Det har kommit in fler ryska soldater och de har upprättat en vägspärr med pansarfordon och de kollar dokument.
Ockupationsmakten har också infört utegångsförbud för befolkningen i byn mellan 18.00-06.00.

The situation in Gammalsvenskby is difficult. It has been difficult to keep in touch, as electricity and internet are occasionally out.
There is heavy shelling and explosions around the village. Russian fighter jets still fly very low.

More Russian soldiers have come in and they have set up a roadblock with armored vehicles and they are checking documents.
The occupiers has also introduced a curfew for the population of the village between 6:00 p.m. and 6:00 a.m.

Gammalsvenskby oktober 2021. Foto: Sofia Hoas