18 oktober
Läget i Gammalsvenskby är fortsatt svår. Det är svårt att hålla kontakt med nära och kära då elen kommer och går och internet funkar mycket dåligt. När det inte finns el finns det inte heller vatten.
Byborna plockar potatis. Det är fortsatt hård beskjutning och explosioner runt byn. Ryska jaktflygplan flyger mycket lågt.
Det har kommit in fler ryska soldater och stridsfordon senaste dygnet. Ockupationsmakten har också infört utegångsförbud för befolkningen i byn mellan 18.00-06.00.
Våra modiga hjälparbetare har varit och köpt in nödvändiga mediciner till behövande i byn.

The situation in Gammalsvenskby remains difficult. It is difficult to keep in touch with loved ones as the electricity comes and goes and the internet works very poorly. When there is no electricity, there is also no water.
The villagers pick potatoes. There is continued heavy shelling and explosions around the village. Russian fighter jets fly very low.
More Russian soldiers and combat vehicles have arrived in the past 24 hours. The occupying power has also introduced a curfew for the population of the village between 6:00 p.m. and 6:00 a.m.
Our brave aid workers have been buying necessary medicines for the needy in the village.

Bild från 2021. Foto Sofia Hoas.