19 oktober


Vi har ikväll till slut lyckats få kontakt med Gammalsvenskby. Ockupationsmakten har tidvis stängt ner internet i ryskockuperat område. Läget är fortsatt sårt. Det finns tidvis inte el, internet eller vatten. Ockupanterna blir allt fler och är hotfulla.
Nyheterna säger att Ryssland planerar att införa krigslagar i Cherson, vilket innefattar Gammalsvenskby. Detta skulle innebära att ockupationsmakten kan göra lite vad de vill, de kan t.ex. införa reseförbud etc. Helt emot internationell lag då annekteringen är olaglig.
Igår gick ockupationmakten ut med att man vill evakuera befolkningen på den högra banken (byn ligger 20 km uppströms på högra sidan banken), då det finns risk för att dammen vid Nova Kakhovka kan förstöras. Ockupanterna har börjat tömma dammen.


Tonight we finally managed to get in touch with Gammalsvenskby. The occupying power has occasionally shut down the internet in Russian-occupied territory. The situation is still dire. There is occasionally no electricity, internet or water. The occupiers are increasing in number and are threatening.
The news says that Russia plans to impose martial law in Kherson, which includes Gammalsvenskby. This would mean that the occupying power can do a little what they want, they can e.g. introduce travel bans etc. Totally against international law as the annexation is illegal.
Yesterday, the occupying power stated that they want to evacuate the population on the right bank (the village is 20 km upstream on the right side of the bank), as there is a risk that the reservoir at Nova Kakhovka could be destroyed. The occupiers have begun emptying the reservoir.

Sunset in Gammalsvesnkby 2021. Foto: Sofia Hoas