Rapport 10 november


Läget i byn är stabilt dåligt. Det är mycket svårt att hålla kontakt. Det finns inget el, internet eller bröd. Det ryska mobilnätet fungerar mycket dåligt. De ryska ockupanterna har slagit ner alla elstolpar runt byn och är isolerad då ryska armén har minerat allt runt byn. Det pågår mycket strider och hörs sprängningar runt om byn.


Enligt flera nyhetsrapporteringar händer det otroligt mycket på den Cherson fronten nu. Många byar har blivit befriade. Den närmaste är Novokairy och ligger 11 km norr om byn. Vi vet av tidigare erfarenhet av kriget att befriade byar ofta terrorbombas och vägar mineras av Ryssland när de lämnar.


Vi inväntar nya rapporter och hoppas på en snar befrielse!

Slava Ukraini!


Report 10 November
The situation in the village is stable bad. It is very difficult to keep in touch. There is no electricity, internet or bread. The Russian mobile network works very poorly. The Russian occupiers have knocked down all the electricity poles around the village and are isolated as the Russian army has mined everything around the village. There is a lot of fighting going on and explosions are heard around the village.


According to news stories, an incredible amount is happening on the Kherson front now. Many villages have been liberated. The nearest is Novokairy and is 11 km north of the village. We know from past experience of the war that liberated villages are often terror bombed and roads mined by Russia when they leave.
We await new reports and hope for a quick release!


Slava Ukraini!