Ockupationsmakten har nu lämnat byn!

11 november


Rapport från Gammalsvenskby


Äntligen!
De ryska ockupanterna lämnade igår Gammalsvenskby.

Innan de lämnade slog de ner alla elstolpar runt byn och minerade allt runt byn. De hälsade också att byn kommer att förstöras från andra sidan floden. Som avskedspresent sprängde de Kungsvägen samt vägen till Novo Berislav. Kungsvägen är den väg som byggdes från den stora vägen ner till byn i samband med det svenska kungabesöket 2008.

Byn är nu därför isolerad och det finns stor risk för terrorbombning. Vi inväntar nu att byn kan bli säkrad och befriad, så att vi kan komma in med nödhjälp. Vi tillsammans med de svenska hjälporganisationerna Blågula bilen och Operation Aid för att få in hjälp så snart som möjligt. Och detta gör vi tillsammans med byborna, så att hjälpen blir så effektiv som möjligt.
Byn är utan el, vatten och internet. De har inte heller bränsle för att kunna hålla husen varma inför vintern, som nu knackar på dörren. Det kan också bli aktuellt med evakuering till säkrare platser om det krävs.
Slava Ukraini!
Hjälp oss i vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41


Finally!
The Russian occupiers left Gammalsvenskby yesterday.

Before they left, they knocked down all the electricity poles around the village and mined everything around the village. They also greeted that the village will be destroyed from the other side of the river. As a parting gift, they blew up Kungsvägen and the road to Novo Berislav. Kungsvägen is the road that was built from the main road down to the village in connection with the Swedish royal visit in 2008.

The village is now therefore isolated and there is a great risk of terrorist bombing. We are now waiting for the village to be secured and liberated, so that we can enter with emergency aid. We together with the Swedish aid organizations Blågula Bilen and Operation Aid to get help as soon as possible. And we do this together with the villagers, so that the help is as effective as possible.
The village is without electricity, water and internet. They also do not have fuel to be able to keep the houses warm for winter, which is now knocking at the door. It may also be relevant to evacuate to safer places if required.

Gammalsvenskbys vapen