Ukrainska flagga hissad i Gammalsvenskby

12 november
Rapport från byn

Glädjescener i Gammalsvenskby! Nu har ukrainska armén tagit sig till Gammalsvenskby och den ukrainska flaggan hissades igår kväll och byborna stämde upp i den ukrainska nationalhymnen. Mina tårar rinner <3

Då el och internet ligger nere, har vi inte lyckats få någon direktkontakt idag.

Vi har nu kontakt med Operation Aid, som kommer att åka in med akut nödhjälp i form av mediciner, mat och andra förnödenheter på söndag eller måndag, med hjälp av hemvärnet.


Vi har också inlett ett samarbete med Blågula bilen, som har satt ihop en projektgrupp för en hjälpsändning till Gammalsvenskby. Vi hjälps nu åt att ta fram vad som först behövs i akutläget och sedan också för att klara vintern. Och detta sker i samråd med våra kontakter i byn som poliklinik, ålderdomshem, kyrkorna och skolan.

Tack för alla bidrag som fortsätter komma in till vår sinsamling för humanitär hjälp. Den kommer att behövas för att bygga upp ett drägligt liv för byborna igen. <3

Tillsammans är vi starka!

—–

Slava Ukraini!

November 12

Report from the village

Scenes of joy in Gammalsvenskby! Now the Ukrainian army has reached Gammalsvenskby and the Ukrainian flag was raised last night and the villagers sang the Ukrainian national anthem. My tears are flowing.

But since electricity and internet are down, we have not managed to get any direct contact.

We are now in contact with Operation Aid, who will go in with urgent emergency aid in the form of medicines, food and other supplies on Sunday or Monday, escorted by the Home Guard.

We have also started a collaboration with Blågula bilen, which has put together a project group for an aid shipment to Gammalsvenskby. We are now being helped to produce what is first needed in the emergency situation and then also to get through the winter. And this is done in consultation with our contacts in the village such as the polyclinic, old people’s home, the churches and the school.

Thank you for all the contributions that continue to come into our humanitarian aid fundraiser. It will be needed to build a tolerable life for the villagers again. <3

Together we are strong!