Rapport från Gammalsvenskby 2 december

Läget är som tidigare ansträngt i Gammalsvenskby. Byn är befriad och de är möjligt att ta sig in och ur byn, men vägförhållandena är svåra. Det finns ingen el sedan den 19 oktober, vilket försvårar vattenförsörjning och kontakt med nära och kära. Dagligen sker det ryska terrorbombningar i byn. Igår skadades gamla skolan i Schlangendorf, som nu inrymmer ett litet bibliotek och museum över Kolchostiden.

Föreningen arbetar intensivt ihop med en nödhjälpskommitté från byn och Kryvyj Rih för att organisera och få fram regelbunden nödhjälp. Byns poliklinik behöver hjälp med mediciner. Det är också prioriterat att få i gång elförsörjning och få ner kol och/eller briketter till kaminerna, nu när nu vintern är i antågande.

Det finns tendenser som visar att den ryska ockupationsmakten verkar börja dra sig tillbaka från andra sidan floden. Vi ber för att det stämmer så at terrorbombningarna kan sluta..

Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa!

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby 2 December

As before, the situation is strained in Gammalsvenskby. The village is liberated and it is possible to get in and out of the village, but the road conditions are difficult. There has been no electricity since October 19, making water supply and contact with loved ones difficult. There are daily Russian terror bombings in the village. Yesterday, the old school in Schlangendorf was damaged, which now houses a small library and museum of the Kolchos era.

The association works intensively with an emergency aid committee from the village and Kryvyi Rih to organize and obtain regular emergency aid. The village outpatient clinic needs help with medicines. It is also a priority to start the electricity supply and bring down coal and/or briquettes for the stoves, now that winter is approaching.

There are tendencies that show that the Russian occupying power seems to be beginning to withdraw from the other side of the river. We pray that it is true so that the terrorist bombings can stop..

Thanks for all the contributions that enable us to continue helping!
Together we are strong!

Byn i november. Arkivbild. Foto: Sofia Hoas