Rapport från Gammalsvenskby 6 december

Läget är fortsatt svårt i Gammalsvenskby. Vädret har slagit om till vinter och det är nu minusgrader och lite snö. Det finns ingen el sedan mitten av oktober. Och därmed inte vatten eller internet. Mobilnätet fungerar mycket dåligt. Det är mycket svårt att hålla kontakt med nära och kära.

Igår fick vi rapporter att flera byar, bland annat Svenskbyn terrorbombats av ryska armén. Men de bybor vi fått kontakt med berättar att ingen skadats och att det idag varit lugnt.

Föreningen arbetar intensivt med nödhjälp till byn. Då byn ligger i frontzonen försvårar det arbetet väsentligt.

Vår chaufför Viktor åkte idag till byn med en första sändning med träbriketter.
Det är en bristvara och det har varit ett intensivt arbete med att hitta dessa. Vi har haft stor hjälp av Jennie Elfström och Blågula Bilen. Viktor hade också med sig en hel del andra förnödenheter som hygienprodukter.
Vi planerar för att få ner så mycket briketter som möjligt innan jul.

Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa! Alla insamlade pengar går direkt till byborna.

Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

The situation remains difficult in Gammalsvenskby. The weather has turned to winter and it is now sub-zero and a little snow. There has been no electricity since mid-October. And thus no water or internet. The mobile network works very poorly. It is very difficult to keep in touch with loved ones.

Yesterday we received reports that several villages, including Svenskbyn, were terror-bombed by the Russian army. But the villagers we contacted say that no one was injured and that today was calm.

The association works intensively with emergency aid to the village. Since the village is in the front zone, that makes the work significantly more difficult.

Our driver Viktor went to the village today with a first shipment of wood briquettes.
It is in short supply and it has been intensive work to find these. We have had a lot of help from Jennie Elfström and Blågula Bilen.
Viktor also had a lot of other necessities with him.
We are planning to get down as much briquettes as possible before Christmas.

Thanks for all the contributions that enable us to continue helping! All money raised goes directly to the villagers.

Together we are strong!

De första värmebriketterna kom lagom när första snön föll i byn. Ludmilla och Valera.