Terrorbombningarna fortsätter

Rapport från Gammalsvenskby 6 januari

De ryska terrorbombningarna fortsätter i byn. Igår skadades flera hus. En lagård totalförstördes och korna dödades.

Vårt team i byn arbetar intensivt med att få igång vattenförsörjning i byn. Det är @visbymäklarna som bidragit med en ny vattenpump.

Sofia Hoas höll ett trettondagstal på Gotlands Museum om Gammalsvenskby och Julia Westberg sjöng en vacker koral, som Anders (Andreas) Simonsson Hoas från Gammalsvenskby tidigare nedtecknat.


Report from Gammalsvenskby January 6
The Russian terrorist bombings continue in the village. Yesterday several houses were damaged. A farm was completely destroyed and the cows were killed.
Our team in the village is working intensively to get the water supply up and running in the village. It is @visbymäklarna who contributed a new water pump.
Sofia Hoas gave a speech at the Gotlands Museum about Gammalsvenskby and Julia Westberg sang a beautiful chorale, which Anders (Andreas) Simonsson Hoas from Gammalsvenskby had previously recorded.