Vi har sporadisk kontakt med byn för närvarande. Igår skrev Nina ”Vi bombarderas mycket, men vi jobbar på. Det är stor förstörelse. ” Vi har inte hört att några människor har skadats.

Det har varit kallare e par dagar, men verkar nu hålla sig kring 0 grader.

Dagens morgonrpport på liveuamap säger att grannbyar och städer som Krasny Majak, Novoberyslav och Beryslav har beskjutits.

Ryssland har inlett en offensiv och bombar längs hela frontzonen. Säkerhetsläget på vägarna till byn och i själva byn är därför mycket svåra. Vi kommer för närvarande inte ner med större fordon.

Tack för alla bidrag som kommer in. De behövs. Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


We have sporadic contact with the village at present. Yesterday Nina wrote ”We are bombarded a lot, but we are working on it. There is great destruction. ”We have not heard that any people have been injured.
It has been colder for a couple of days, but now seems to stay around 0 degrees.
Today’s morning report on liveuamap says that neighboring villages and towns such as Krasny Majak, Novoberyslav and Beryslav have been shelled.
Russia has launched an offensive and is bombing along the entire front zone. The security situation on the roads to the village and in the village itself is therefore very difficult. We currently do not come down with larger vehicles.
Thanks for all the contributions coming in. They are needed. Together we are strong!

Daghemmet i Gammalsvenskby