Järngänget

28 februari
Rapport från Gammalsvenskby
Läget i byn är fortsatt svårt. I natt har det dock varit en lite lugnare. Beskjutningen började kl. 7.00 i morse.
Det är svårt att röra sig i byn och att kunna klara det dagliga livet. Många fler bybor har lämnat byn de senaste dagarna. Våren är snart på ingång, men det kommer inte att vara möjligt att inleda ett vårbruk under direkt beskjutning.
Men vi fortsätter att stötta och hjälpa de som är tvungna att vara kvar. För ett par dagar sedan nådde vår senaste hjälpsändning ner. På grund av beskjutningarna mötte våra svenska chaufförer Sven och Nisse upp järngänget från byn i närmaste storstad. Järngänget kämpar på och ska försöka få igång centralvattnet permanent.
Byborna är oändligt tacksamma för er stöttning och direkta hjälp.


Tillsammans är vi starka!


Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby
The situation in the village remains difficult. Last night, however, it was a little calmer. The shelling began at 7.00 this morning.
It is difficult to move around the village and to be able to cope with daily life. Many more villagers have left the village in recent days. Spring is coming soon, but it won’t be possible to start a spring farm under direct fire.
But we continue to support and help those who have to stay. A couple of days ago, our last aid shipment reached down. Due to the shelling, our Swedish drivers Sven and Nisse met the iron gang from the village in the nearest big city. The iron gang is struggling and will try to get the cemtral water running permanently.
The villagers are endlessly grateful for your support and direct help.


Together we are strong!

Järngänget från byn Andrei, Nina, Leisha och Mykola möter upp Sven i Kryvyv Rih