Mycket svårt läge i byn

6 mars
Rapport från Gammalsvenskby
Läget i byn är mycket svårt. Det har fortsatt varit hårda terrorbombningar, dag som natt den senaste veckan. Ryska armén bombar bland annat med drönare, som söker upp sina mål.
En ukrainsk volontärorganisation skulle evakuera en mormor med sina 3 barnbarn i norra delen av byn. De blev direktbeskjutna och de två volontärerna skadades svårt. Den ena vårdas på intensivvårdsavdelning med en punkterad lunga och krossad arm. Bilen blev totalt demolerad. Hjältar som hjälper människor i frontzonen. Och som tur var hade inte barnen kommit in i bilen.
Dagen efter besköts en polisbil och ytterligare 5 personer skadades, varav 3 civila.

Även det humanitära centret i regionstaden Berislav och flera andra byar längs floden terrorbombas.
Även idag var det hård beskjutning och flera hus har skadats. Ett fattade eld, så brandkåren fick rycka ut och släcka.
Det är nu direkt livsfarligt i byn. Flera bybor har flytt eller planerar att fly till säkrare platser. Omkring 500 är kvar för att de inte kan eller vill lämna.

Vi försöker stötta och hjälpa så mycket vi kan. De är mycket tacksamma för vårt stöd.
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!
Vill ni bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby. Sätt in pengar på föreningen Svenskbybornas plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


6 March
Report from Gammalsvenskby
The situation in the village is very difficult. There have continued to be heavy terrorist bombings, day and night for the past week. The Russian army bombs, among other things, with drones, which seek out their targets.
A Ukrainian volunteer organization was to evacuate a grandmother with her 3 grandchildren in the northern part of the village. They came under direct fire and the two volunteers were badly wounded. One is being cared for in the intensive care unit with a punctured lung and broken arm. The car was completely demolished. Heroes helping people on the frontline. And luckily the children hadn’t gotten into the car.
The following day, a police car was fired upon and another 5 people were injured, 3 of whom were civilians.

The humanitarian center in the regional town of Berislav and several other villages along the river were also terror-bombed.
Even today there was heavy shelling and several houses have been damaged. One caught fire, so the fire brigade had to go out and put it out.
It is now downright life-threatening in the village. Several villagers have fled or are planning to flee to safer places. About 500 remain because they cannot or do not want to leave.

We try to support and help as much as we can. They are very grateful for our support.
Together we are strong!