10 mars


Rapport från Gammalsvenskby
Vädret i byn är nu varmare dagtid, men på nätterna är det bara några plusgrader.
Den 8 mars brukar byborna normalt sätta sin potatis. Men det är omöjligt just nu.

Det har varit mycket terrorbombningar dag som natt den senaste veckan. Men det senaste dygnet har det varit det lite lugnare.
Då ryska armén går in med uppsökande drönare är det mycket farligt att vara ute.
Många fler har flytt den senaste veckan. Många till släktningar i byar eller städer i närheten. Den senaste uppskattningen var att det är 4-500 personer kvar i byn.


Det är mycket svårt att nå fram med humanitär hjälp. Men byarna i frontzonen har fått in och ska få matpaket med basvaror. Vi fortsätter att köra ner briketter, då det är fortsatt kallt på nätterna.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

——

Report from Gammalsvenskby
The weather in the village is now warmer during the day, but at night it is only a few plus degrees.
On March 8, the villagers normally plant their potatoes. But that’s impossible right now.

There have been a lot of terrorist bombings day and night this past week. But in the last 24 hours it has been a bit calmer.
As the Russian army moves in with reconnaissance drones, it is very dangerous to be outside.
Many more have fled in the past week. Many to relatives in villages or towns nearby. The latest estimate was that there are 4-500 people left in the village.

It is very difficult to reach with humanitarian aid. But the villages in the front zone have received and will receive food packages with basic goods. We continue to run down briquettes, as it is still cold at night.

Arkivbild.