Många granater och minor

14 mars
Rapport från Gammalsvenskby
Situationen i byn blir värre för varje dag. Terrorbombningarna från ryska armén fortsätter. Det är mycket förstörelse av hus. Många bybor är nervösa och lämnar till släktingar eller hyr in sig i grannbyar eller grannstäder. Det har varit lite lugnare de sista dygnet. Det är omkring 500 personer kvar i byn som inte kan eller vill lämna.

Ockupanterna ligger på andra sidan floden Dnipro och skjuter på bilar och människor. Deras onda drönare med bomber flyger både dag och natt.

Det finns många odetonerade granater och minor runt om i byn.

Det har kommit in matpaket till byarna i distriktet. Vi har fortsatt kört ner träbriketter. Det är kallt på nätterna. Särskilt i de djupa matkällarna, där många tillbringar sin tid i skydd.

Tack alla ni som stöder Gammalsvenskby i denna tuffa tid. byborna är mycket tacksamma av vi inte glömmer dem.
Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


14th of March


Report from Gammalsvenskby
The situation in the village is getting worse every day. The terrorist bombings by the Russian army continue. There is a lot of destruction of houses. Many villagers are nervous and leave to relatives or rent in neighboring villages or towns. It has been a little quieter the last 24 hours. There are around 500 people left in the village who cannot or do not want to leave.
The occupiers are on the other side of the Dnipro river and are shooting at cars and people. Their evil drones with bombs fly both day and night.
There are many unexploded shells and mines around the village.
Food parcels have arrived for the villages in the district. We have continued to run down wood briquettes. It is cold at night. Especially in the deep food cellars, where many spend their time in shelter.
Thank you to all of you who support Gammalsvenskby in this tough time. the villagers are very grateful that we don’t forget them.
Together we are strong!