Nya flygbombningar

Rapport 27 maj
Gammalsvenskby
Byn har de senaste dagarna terrorbombats med flyg av Ryssland. En lagerbyggnad skadades och en buss, en skördetröska och flera traktorer förstördes. Det finns inga militära mål byn. Ingen skadades vid attackerna.

Byborna som finns kvar bor i jordkällare, där det är det kallt och rått. Föreningen kör därför fortsatt ner värmebriketter, tack vare våra modiga hjälparbetare.


Det är fin försommargrönska i byn, då det kommit en del regn i vår. Det har varit bra förutsättningar för odling, men det har varit i stort sätt omöjligt att så på grund av Rysslands bombningar. En av byborna sådde dock en dimmig dag, för då kunde drönarna inte se honom. Slava Ukraini!


Tack för alla bidrag, de gör stor nytta 💙💛
Tillsammans är vi starka!


Hjälp oss hjälpa, sätt in pengar på föreningen Svenskbybornas plusgiro 187879-2 eller Swish 123 437 6141.


The village has been terror-bombed by Russia in recent days. A barn was damaged and a bus, a combine and several tractors were destroyed. There are no military targets in the village. No one was injured in the attacks.

The remaining villagers live in potato cellars, where it is cold and raw. The association therefore continues to drive down heating briquettes, thanks to our brave helpers.

There is nice early summer greenery in the village, as there has been some rain this spring. There have been good conditions for cultivation, but it has been impossible to sow because of Russia’s bombings. However, one of the villagers sowed on a foggy day, because then the drones could not see him. Slava Ukraini!

Thanks for all the contributions, they are very useful 💙💛
Together we are strong!