Kulturhuset totalförstört

8 juni rapport från Gammalsvenskby
Tack för alla bidrag, de gör stor nytta 💙💛


Ryska armén fortsätter sin tunga beskjutning. Idag totalförstördes kulturhuset i bydelen Schlangendorf/Minchurinetz i en flygattack med gamla sovjetiska glidbomber. Som tur var skadades inga människor. Huset huserar normalt ett bibliotek och en utställning om Kolchosen i byn, med fina foton och föremål från sovjettiden. Men de har som tur är packats ner och förvaras på en säker plats för framtiden. Det finns inga militära mål eller hot från byn, detta är ren terror.


Vi fortsätter att stötta byborna och kör ner nödhjälp till de som är kvar. En transport med mediciner och sjukvårdsutrustning är på väg till Gammalsvenkbys sjukhus i Beryslav, som blev terrorbombat för ett par veckor sedan. Denna sändning gör vi tillsammans med Direct Ukraine och Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina.


Tillsammans är vi starka!


Hjälp oss hjälpa, sätt in pengar på föreningen Svenskbybornas plusgiro 187879-2 eller Swish 123 437 6141.
Slava Ukraini!


8 June report from Gammalsvenskby
Thanks for all the contributions, they are very useful 💙💛
The Russian army continues its heavy shelling. Today, the cultural center in the district of Schlangendorf/Minchurinetz was completely destroyed in an air strike with old heavy Soviet bombs. Fortunately, no people were injured. The house normally houses a library and an exhibition about the Kolkhoz in the village, with fine photos and objects from the Soviet era. But luckily they have been packed and stored in a safe place for the future. There are no military targets or threats from the village, this is pure terror.
We continue to support the villagers and bring down emergency aid to those who remain. A transport with medicines and medical equipment is on its way to Gammalsvenkby’s hospital in Beryslav, which was bombed by terrorists a couple of weeks ago. We are doing this broadcast together with Direct Ukraine and the Fundraising Foundation Sweden-Ukraine.
Together we are strong!

Kulturhus