Stark stank från flodbädden

25 juni
Rapport från Gammalsvenskby
Byn beskjuts dagligen av ryska armén som ligger på andra sidan flodbädden, som ännu är ryskockuperad. Många hus är skadade, men inga människor kom till skada.
Sedan dammen i Nova Kakhovka sprängdes av Ryssland den 6 juni, är floden Dnipro i stort sett nu tömd på vatten. Vattennivån i brunnarna sjunker nu i byn, men det finns fortfarande vatten. Byborna hämtar dricksvatten på flaska från kommunstaden.
Det är mycket varmt väder, med omkring 30 grader. En stark stank kommer nu från floden torrlagda flodbädden, på kvällarna är det svårt andas. Och de har blivit mycket myggor.
Tack för alla bidrag som fortsätter komma in de gör stor nytta. Föreningens nästa hjälpresa gör Sven Bjerlestam i nästa vecka.
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


Report from Gammalsvenskby
The village is shelled daily by the Russian army located on the other side of the river bed, which is still Russian occupied. Many houses were damaged, but no one was hurt.
Since the Nova Kakhovka dam was blown up by Russia on June 6, the Dnipro River is now largely empty of water. The water level in the wells is now dropping in the village, but there is still water. The villagers get bottled drinking water from the municipal town.
It is very hot weather, with around 30 degrees. A strong stench now comes from the river’s dried-up riverbed, in the evenings it is difficult to breathe. And they have become a lot of mosquitoes.
Thanks for all the contributions that keep coming in they are very helpful. Sven Bjerlestam will make the next aid trip next week.
Together we are strong!