Hjälpsändning framme

5 juli
Nu har Sven Bjerlestam, Edith Breiner och Magga Hellman anlänt till Kryvyv Rih och överlämnat vår senaste hjälpsändning till invånarna i Gammalsvenskby. Den innehöll bland annat mediciner, byggplast, presenningar och en husbil skänkt av Magga Hellman

Tack för alla gåvor som gör det möjligt för oss att hjälpa Gammalsvenskby.

—-

July 5
Now Sven Bjerlestam, Edith Breiner and Magga Hellman have arrived in Kryvyv Rih and delivered our latest aid shipment to the residents of Gammalsvenskby. It contained, among other things, medicines, construction plastic, tarpaulins and a mobile home donated by Magga Hellman
Thank you for all the gifts that make it possible for us to help Gammalsvenskby.