Hjälpsändning på gång


Rapport från Gammalsvenskby
Läget i byn är som tidigare mycket dåligt. Byn blir ständigt bombad från andra sidan floden. Sedan Rysslands terrorbombningarna började har 8 civila personer dödats. En stor del av husen är totalförstörda. Det bor ca 200 personer kvar i byn.


Vår nästa hjälpsändning från föreningen går iväg i mitten av september. Med Sven Bjerlestam och Benny Jakobsson.
Vi kommer att köra ner en bil som skänkts samt elverk, medicin, hygienartiklar, cyklar, varma kläder, filtar, plastfilm m.m.


Tack alla för ert stöd som gör det möjligt för oss att hjälpa!
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby
The situation in the village is, as before, very bad. The village is constantly bombed from across the river. Since Russia’s terror bombings began, 8 civilians have been killed. A large part of the houses are completely destroyed. About 200 people still live in the village.


Our next aid shipment from the association will go out in mid-September. With Sven Bjerlestam and Benny Jakobsson.
We will drive down a donated car as well as electricity, medicine, hygiene items, bicycles, warm clothes, blankets, plastic film, etc.
Thank you all for your support which makes it possible for us to help!