Det pågår mer stridigheter och bombningar runt byn. Det är mycket patrullerande flyg i luften.

Stämningen i byn är nedstämd, då det är mycket svårt att hålla kontakt med nära och kära.

Idag lyckades vi, efter ett par veckors avvaktande på grund av säkerhetsläget, äntligen fram en hjälpsändning med mediciner och hygienartiklar. Tack för alla ekonomiska gåvor som gör det möjligt. Vi vill också tacka vårt fina nätverk av hjälparbetare och chaufförer ❤️.

There are more shellin and bombings going on around the village. There are a lot of patrolling flights in the air.

The atmosphere in the village is depressed, as it is very difficult to keep in touch with loved ones.

Today, after a couple of weeks of waiting due to the security situation, we finally managed to get an aid shipment with medicines and hygiene items. Thank you for all the economic gifts that make it possible and thank you to all brave organizers and drivers.