Vi får korta, sporadiska rapporter från Gammalsvenskby. Det är förhållandevis lugnt. Det finns el, vatten och mat. Det pågår stridheter norr och väster om byn så det är mycket överflygningar av ryska jaktplan. Igår var det en kraftig explosion och ett sken syntes på himlen. Det är svårt att hålla kontakt med nära och kära. En ny mast ska ha satts upp i byn, för de som har ryska mobilabonnemang.Det finns mycket potatis att skörda, men ingen att sälja till. Ett par mindre partier har gått iväg , men till mycket lågt pris.


We receive short reports from Gammalsvenskby. It’s relatively quiet. There is electricity, water and food. There are fighting going on north and west of the village so there are a lot of overflights of Russian fighter jets. Yesterday there was a powerful explosion and a light appeared in the sky. It is difficult to keep in touch with loved ones. A new mast must have been set up in the village, for those who have Russian mobile subscriptions. There are a lot of potatoes to harvest, but none to sell to. A couple of smaller parties have left, but at a very low price.