20 juli

Fick just en rapport från våra hjälparbetare i byn.

”Tack för er hjälp från Gotland och Sverige! Vi från Gammalsvenskby tackar er alla så mycket. Vi kunde få tag på mycket mediciner till byborna.

Det är väldigt varmt här nu, det är många explosioner runt omkring oss.  igår sköts ett plan ner ovanför oss, det var skrämmande, men vi väntar på befrielse.  Själva byn är inte skadad, men folk är rädda och kan inte längre lämna. En fridfull himmel åt ert hjälpande land.  Med er hjälp och världens hjälp kommer det att bli fred i Ukraina, och detta kommer att bevara freden i hela världen.”

Hjälparbetarna i Gammalsvenskby har också gjort iordning 40 matpaket som föreningens insamling bidrog till i förra veckan. De har nu delats ut till de äldre som har det mycket svårt. Paketen innehåller basvaror för en månad framåt.

Just received a report from our relief workers in the village.

”Thank you for your help from Gotland and Sweden! We from Gammalsvenskby thank you all so much. We were able to get a lot of medicine for the villagers.

It is very hot here now, there are many explosions around us. yesterday a plane was shot down above us, it was scary, but we are waiting for liberation. The village itself is not damaged, but people are afraid and can no longer leave. A peaceful sky for your helping country. With your help and the world’s help, there will be peace in Ukraine, and this will preserve peace throughout the world.”

The aid workers in Gammalsvenskby have also prepared 40 food packages that the association’s collection contributed to last week. They have now been distributed to the elderly who are having a very difficult time. The packages contain basic goods for one month ahead.