26 juli

Det är varmt i Gammalsvenskby. De har mat, el och vatten.
Flera av jordbrukarna plockar potatis, men det går fortfarande inte att sälja den.


Det pågår mycket krigsaktiviteter, flygplan som flyger lågt, missiler som passerar ovanför och det hörs många explosioner i närområdet. Det är en ukrainsk offensiv på gång i Khersons län, som byn tillhör. Detta inger hopp, men innebär också mer oroligheter.
Ryska ockupationssoldater är i ofta i byn, de senaste gångerna har de letat efter tomma hus som de kan slå sig ner i..

Den 22 juli dödades en man från byn, som tjänstgjorde som militärpolis i Dnipro. Våra tankar går till hans familj.

—-

It’s hot in Gammalsvenskby. They have food, electricity and water.

Several of the farmers are picking potatoes, but it is still not possible to sell them.

There is a lot of war activity going on, planes flying low, missiles passing overhead and many explosions are heard in the immediate area. There is a Ukrainian offensive underway in Kherson County, to which the village belongs. This brings hope, but also more anxiety.

Russian occupation soldiers are often in the village, the last few times they have been looking for empty houses to settle in..

On July 22, a man from the village, who served as a military policeman in Dnipro, was killed. Our thoughts go out to his family.