Igår förstörde ukrainska armén brofästet till bron vid Nova Kakhovkadammen. De ligger 25 km längre ned längs floden Dnjepr. Detta är början på den ukrainska motoffensiv vars syfte är att återta södra Ukraina. I och med att broarna förstört, stoppas Rysslands underhåll av sin armé väster/norr om Dnjepr.

I Gammalsvenskby finns det dagligen mycket ryska soldater. De har annekterat hus, bland annat byns dagis. De letar bostäder och logement till sin armé inför hösten och vintern.

Byborna har inte kunnat sälja sin potatis och det är svårt och dyrt att få tag på ved, kol eller briketter inför vintern.

—–

Yesterday, the Ukrainian army destroyed the abutment of the bridge at the Nova Kakhovka dam. They are located 25 km further down the Dnieper River. This is the beginning of the Ukrainian counter-offensive whose aim is to retake southern Ukraine. With the bridges destroyed, Russia’s maintenance of its army west/north of the Dnieper is stopped.

In Gammalsvenskby there are many Russian soldiers every day. They have annexed houses, including the village kindergarten. They are looking for housing and lodging for their army for the fall and winter.

The villagers have not been able to sell their potatoes and it is difficult and expensive to get hold of firewood, coal or briquettes for the winter.