Rapport från byn

Det är idag relativt lugnt i Gammalsvenskby. 

Ett kraftigt välbehövligt regn passerade igår.

Många bybor söker sig till byns poliklinik och tack vare föreningens insamling kan de erbjuda gratis medicin. Många av de äldre får inte längre pensioner.

Det är mycket besök av ryska armén i byn. Många av de äldre mår dåligt och är stressade av den ryska närvaron och lågt flygande flygplan.

Ett par av våra modiga hjälparbetare åkte igår till närmaste större stad för att köpa mediciner. De såg många ryska stridsvagnar och stridsfordon, vägarna känns osäkra. De kunde dock hitta och köpa in ett stort antal livsnödvändiga och lugnande mediciner.

I tisdags gjorde ”Gotland Hot får” en välgörenhetskonsert till Gammalsvenskby i Lärbro kyrka som samlade in mycket pengar.

Och i måndags var det svenskbybornas högtidsdag i Roma på Gotland, som samlade in en rekordstor kollekt.

Tack för alla bidrag som fortsätter komma in!
Det behövs och gör stor nytta!

Report from the village

Today it is relatively calm in Gammalsvenskby.

A heavy, much needed rain passed yesterday.

Many villagers go to the village clinic and thanks to the association’s collection, they can offer free medicine. Many of the elderly no longer receive pensions.

There are many visits by the Russian army in the village. Many of the elderly are unwell and stressed by the Russian presence and low-flying aircraft.

A couple of our brave aid workers went to the nearest big city yesterday to buy medicines. They saw many Russian tanks and combat vehicles, the roads feel unsafe. However, they were able to find and purchase a large number of vital and sedative medicines.

On Tuesday, ”Gotland Hot får” did a charity concert for Gammalsvenskby in Lärbro church, which raised a lot of money.

And on Monday, it was the Swedish villagers’ day of celebration in Roma on Gotland, which collected a record-breaking collection.

Thanks for all the contributions that keep coming in!

It is needed and very useful!

Gudstjänst i Gammalsvenskby den 31 juli