11 augusti

Rapport från Gammalsvenskby.

Senaste dagarna har det varit hård beskjutning från båda sidor i Nova Kakhovka som ligger 25 km från byn.

Byborna hoppas på att den ukrainska motoffensiven ska ge seger och befrielse.

Ryska ockupationsmakten har de senaste dagarna varit i byn och tidvis stängt av delar av den. De gick in i alla hus och inventerade pass samt registrerade de som har bilar. Troligen en förberedelse inför en planerad folkomröstning i höst.

Byborna är mycket tacksamma för den finansiella hjälpen som föreningen svenskbyborna samlat in. Hjälparbetarna har vågat sig till närmaste staden Berislav och köpt medicin, tvättmedel, tvål, shampo och hygienartiklar till ålderdomshemmet.

I förra veckan hade t.ex. jazzorkestern ”Gotland Hot Får” en välgörenhetskonsert i Lärbro kyrka som inbringade hela 19.300 kr. Sammanlagt har de samlat in över 40000 kr. Fantastiskt fint!

Vill du bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

Report from Gammalsvenskby.

In recent days, there has been heavy shelling from both sides in Nova Kakhovka, which is 25 km from the village.

The villagers hope that the Ukrainian counter-offensive will bring victory and liberation.

The Russian occupying power has been in the village in recent days and has occasionally closed off parts of it. They entered every house and inventoried passports and registered those who have cars. Probably a preparation for a planned referendum this autumn.

The villagers are very grateful for the financial help collected by the association Svenskbyborna. The aid workers have ventured to the nearest town of Berislav and bought medicine, detergent, soap, shampoo and hygiene items for the retirement home.

Last week, e.g. jazz orchestra ”Gotland Hot Får” a charity concert in Lärbro church which brought in a whopping SEK 19,300. In total, they have collected over SEK 40,000. Fantastically nice!

If you want to contribute to our humanitarian work in Gammalsvenskby, deposit money into the association’s plusgiro: 187879-2

Inköp till ålderdomshemmet.