Rapport från Gammalsvenskby


Byn har de senaste två dagarna haft problem med att ha kontakt med omvärlden på grund av elavbrott. De har då inte heller haft vatten. Oron är stor för att klara värmeförsörjningen i vinter.

Det har varit mer bombningar vid Kraftdammen vid Nova Kakhovka, 25 km från byn, så bron dit är nu avstängd, vilket försvårar möjligheten att få tag på förnödenheter.
Flera bybor försöker lämna byn, men det är farligt att ge sig ut på vägarna.

Äldreboende i byn har stora problem att klara den dagliga verksamheten. Vi hoppas kunna hitta sätt att hjälpa dem.


August 19th
The village has had problems with contact with the outside world for a couple of days due to power outages. There has also been no water then.
There has been more bombing at the Power Dam at Nova Kakhovka, 25 km from the village, so the bridge there is now closed, making it difficult to get supplies.


Several villagers try to leave the village, but it is dangerous to go out on the roads.


Elderly residents in the village have major problems coping with daily activities. We hope to find ways to help them.