23 augusti


Det är väldigt varmt i Gammalsvenskby. Sedan två dagar tillbaka är det som smog, med mycket damm i luften, så sikten är mycket dålig, man ser inte ens floden Dnjepr eller grannbyar.
Annars är situationen i Gammalsvenskby är fortsatt svår. Elen slås ut då och då, vilket orsakar vattenbrist. Det går då inte heller att kommunicera med nära och kära. Det  finns dock gott om matvaror i butiken från Krym och Kazakstan, men de är mycket dyra. Det är svårt att få tag på bröd. Den ryska ockupationsmaktens soldater är ständigt i byn och kör runt med bilar och kontrollerar människor. Många ryska, lågt flygande stridsplan samt starka explosioner i närheten orsakar stress och oro för byborna.

Igår kunde hjälparbetarna köpa blöjor till sängliggande som delas ut i byn idag. Många är bekymrade över den kommande vintern. Det finns lite kol att köpa i Berislav, men det är oerhört dyrt. Innan kriget 2014 kostade ett ton kol 2-3000 UAH, efter 2014 steg det till c:a 6-7000 UAH och nu kostar det 12000 UAH, så för många är det otänkbart.

Vill du bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41


23 August

It is very hot. Since two days ago it’s been like smog, with a lot of dust in the air, so the visibility is very bad, you can’t even see the river Dnieper or neighboring villages.

Otherwise, the situation in Gammalsvenskby remains difficult. Electricity goes out from time to time, causing water shortages. It is then also not possible to communicate with loved ones. However, there are plenty of foodstuffs in the store from Crimea and Kazakhstan, but they are very expensive. Bread is hard to come by. The soldiers of the Russian occupying power are constantly in the village, driving around in cars and checking people. Numerous Russian low-flying warplanes as well as loud explosions nearby cause stress and anxiety for the villagers.

Yesterday, the aid workers were able to buy diapers for those lying in bed, which are distributed in the village today. Many are worried about the coming winter. There is some coal to buy in Berislav, but it is extremely expensive. Before the war in 2014, a ton of coal cost 2-3000 UAH, after 2014 it rose to about 6-7000 UAH and now it costs 12000 UAH, so for many it is unthinkable.

Butiken i Schlangendorf 2021. Foto Sofia Hoas