21 oktober

Rapport från Gammalsvenskby.
Läget är besvärligt i byn. Vädret har slagit om och det är kallt. De är utan el och vatten sedan den 19 oktober. Och det verkar inte finnas någon vilja från ockupationsmakten att fixa det. Det blir också svårt att hålla kontakt med omvärlden och nära och kära. Det har dock kommit in lite färskt bröd.

Det är tyst i och runt i byn idag. Ockupationsmakten har många soldater kvar i byn. Och igår hade soldaterna varit inne i en del hus och stulit elektronik, TV-apparater och laptops.

Det kommer inga rapporter om fronten för närvarande. Men enligt de nyheter som kommer är det lugnare från strider på Chersonfronten. Och några byar nordväst om byn lär ha befriats från ockupanterna.

21 October

Report from Gammalsvenskby.

The situation is difficult in the village. The weather has turned and it’s cold. They have been without electricity and water since October 19. And there seems to be no will on the part of the occupiers to fix it. It also becomes difficult to keep in touch with the outside world and loved ones. However, some fresh bread has arrived.

It is quiet in and around the village today. The occupying power has many soldiers left in the village. And yesterday the soldiers had been inside some houses and stolen electronics, TV sets and laptops.

There are no reports of the front at this time. But according to the news that comes, it is calmer from fighting on the Kherson front. And some villages northwest of the village are said to have been liberated from the occupiers.

Den lilla affären i norr delen av byn. Oktober 2021. Foto: Sofia Hoas