22 oktober
Läget är fortsatt svårt I Gammalsvenskby. Det finns ingen ström eller vatten i byn. Byborna oroar sig för den kommande vintern, nu när kylan är på väg. Det regnar och är nu omkring tolv grader på dagarna.

Beskjutningarna runt byn har avtagit. En del pansarfordon och lastbilar har lämnat byn, men många ryska soldater är kvar. Våra kontakter rapporterar att vattnet långsamt sjunkit i floden Dnipro. Kvar på botten ligger hundratals konservburkar och andra sopor från ryska arméns övergivna läger.
Ukrainas generalstab bekräftar rysk reträtt på Chersonfronten och bekräftar att ett par byar till har befriats. De rapporterar även att ryssarna har evakuerat sin sjukvårdspersonal från Berislav.

Ryssland har nu officiellt sagt att de avser att lämna Cherson och området väster om floden Dnipro, där byn ligger. Ryssland hotar samtidigt att de hotar med att spränga dammen vid Kakhovka. Byn ligger 25 km uppströms från dammen. Den innehåller mer vatten än Mälaren och skulle innebära en stor flodvåg nedströms som sannolikt skulle dränka upp till 80 byar och städer. Se ett i värstafallscenario här.

Vidare fortsätter Ryssland med sina terrorbombningar för att slå ut elektricitet I hela Ukraina.

22 October
The situation remains difficult in Gammalsvenskby. There is no power or water in the village. Villagers worry about the coming winter now that the cold is on the way. It rains and is now about twelve degrees during the day. The shelling around the village has subsided. Some armored vehicles and trucks have left the village, but many Russian soldiers remain. Our contacts report that the water slowly subsided in the Dnipro River. Left on the bottom are hundreds of cans and other garbage from the abandoned camps of the Russian army.

Ukraine’s General Staff confirms Russian retreat on the Cherson Front and confirms that a couple more villages have been liberated. They also report that the Russians have evacuated their medical personnel from Berislav. Russia has now officially said it intends to leave Cherson and the area west of the Dnipro River, where the village is located. At the same time, Russia is threatening to blow up the dam at Kakhovka. The village is located 25 km upstream from the dam. It contains 18.3 millions km3 and would mean a large tidal wave downstream that would likely drown up to 80 villages and towns. https://cornucopia.se/2022/10/worst-case-modelling-for-nova-kakhovka-dam-break/

Russia continues with its terrorist bombings to knock out electricity throughout Ukraine.

Bild från Dnipro vid Gammalsvenksby 221022
Källa: General staff of the armed forces of Ukraine operational information 18:00 221022.