Många hus skadade i byn

30 december
Rapport från Gammalsvenskby
Det är milt väder med flera plusgrader. Den ryska terrorbombningen av Gammalsvenskby har varit intensiv de senaste dagarna, både dag och natt. 58 hus har skadats sedan befrielsen. Idag skadades Knutas lagerbyggnad. Inga personer verkar ha skadads det senaste dygnet.

Poliklinikens har varit i närmaste staden Berislav och köpt in en större mängd mediciner till byns invånare. Byborna tacka er så innerligt för att ni tänker på dem och är givmilda.
Byäldsten Mykola skickade en bild på den svenska flagga som Kungaparet lämnade som gåva vid sitt besök 2008. Han gömde undan den, innan han i maj blev tillfångatagen och torterad av ockupationsmakten.
Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. Alla bidrag stora som små bildar en hel Dnipro. Det är fantastiskt att känna den kraft ni ger med att hjälpa oss hjälpa. <3


Tillsammans är vi starka!


Slava Ukraini!

December 30
Report from Gammalsvenskby
The weather is mild with several plus degrees. The Russian terror bombing of Gammalsvenskby has been intense in recent days, both day and night. 58 houses have been damaged since the liberation. Today, Knuta’s warehouse building was damaged. No people seem to have been injured in the past 24 hours.

The polyclinic has been to the nearest town of Berislav and purchased a large quantity of medicines for the village’s residents. The villagers thank you so deeply for thinking of them and being generous.
Village elder Mykola sent a picture of the Swedish flag that the King and Queen left as a gift during their visit in 2008. He hid it away before he was captured and tortured by the occupation forces in May.
Thanks for all the contributions that keep coming in. All contributions big and small form a whole Dnipro. It’s amazing to feel the power you give in helping us help. <3
Together we are strong!

En raket slog ner i Nina Knutas lagerbyggnad i morse.
Byäldsen Mykola med den svesnka flaggan som Kungaparet skänkte 2008, vid sitt besök.
Olga och Nina var i Beryslav och köpte in medicin till byns poliklinik.